Διάλεκτος: Βολιώτικα - Λέξη: Ζογκάρι

Ζογκάρι

Διάλεκτος: Βολιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Περιφέρεια Βόλου

Μετάφραση

Μεγάλο σπυρί