Διάλεκτος: Δαρνάκικα - Λέξη: νάκα

νάκα

Διάλεκτος: Δαρνάκικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Δαρνακοχώρια Σερρών

Μετάφραση

αμέσως