Διάλεκτος: Γιαννιώτικα - Λέξη: ζλαπ

ζλαπ

Διάλεκτος: Γιαννιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Ιωάννινα

Μετάφραση

ζουλάπι