Διάλεκτος: Γιαννιώτικα - Λέξη: Α!

Α!

Διάλεκτος: Γιαννιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Ιωάννινα

Μετάφραση

ορίστε; πως είπατε; μπορείτε να επαναλάβετε;