Διάλεκτος: Γιαννιώτικα - Λέξη: λιβέντς

λιβέντς

Διάλεκτος: Γιαννιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Ιωάννινα

Μετάφραση

λεβέντης