Διάλεκτος: Γιαννιώτικα - Λέξη: τσούπρα

τσούπρα

Διάλεκτος: Γιαννιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Ιωάννινα

Μετάφραση

κορίτσι