Διάλεκτος: Φανταρίστικα - Λέξη: γύφτος

γύφτος

Διάλεκτος: Φανταρίστικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

πατάτες