Διάλεκτος: Φανταρίστικα - Λέξη: κινέζος

κινέζος

Διάλεκτος: Φανταρίστικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

ρύζι