Διάλεκτος: Γιαννιώτικα - Λέξη: τζούρια

τζούρια

Διάλεκτος: Γιαννιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Ιωάννινα

Μετάφραση

σκοτάδι

Επεξήγηση

(τα) τζούρια