Διάλεκτος: Γιαννιώτικα - Λέξη: Κατ

Κατ

Διάλεκτος: Γιαννιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Ιωάννινα

Μετάφραση

κάτι

Σχόλια

κάτι ή κάτω