Διάλεκτος: Φανταρίστικα - Λέξη: απολελέ

απολελέ

Διάλεκτος: Φανταρίστικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

απολύομαι

Επεξήγηση

απολελέ και τρελελέ, απολύομαι, τελειώνει η θητεία