Διάλεκτος: Φανταρίστικα - Λέξη: νεοκλής

νεοκλής

Διάλεκτος: Φανταρίστικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

νέος, ψαράς