Διάλεκτος: Φανταρίστικα - Λέξη: νιούφης

νιούφης

Διάλεκτος: Φανταρίστικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

νεοσύλλεκτος

Επεξήγηση

Από το new fish