Διάλεκτος: Γιαννιώτικα - Λέξη: σλαρεύω

σλαρεύω

Διάλεκτος: Γιαννιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Ιωάννινα

Μετάφραση

σιγουρεύω

Επεξήγηση

άει τώρα, τα σλάρεψες! (ειρωνικά)