Διάλεκτος: Γιαννιώτικα - Λέξη: χαλές

χαλές

Διάλεκτος: Γιαννιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Ιωάννινα

Μετάφραση

τουαλέτα