Διάλεκτος: Γιαννιώτικα - Λέξη: μουσιά

μουσιά

Διάλεκτος: Γιαννιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Ιωάννινα

Μετάφραση

δημοσιά

Επεξήγηση

δημόσιος χωρος, π.χ. δρόμος