Διάλεκτος: Γιαννιώτικα - Λέξη: μαχαλάς

μαχαλάς

Διάλεκτος: Γιαννιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Ιωάννινα

Μετάφραση

γειτονιά