Διάλεκτος: Γιαννιώτικα - Λέξη: σιάζω

σιάζω

Διάλεκτος: Γιαννιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Ιωάννινα

Μετάφραση

διορθώνω

Επεξήγηση

αν και μοιάζει, δεν προέρχεται από το ισιώνω το οποίο είναι \"ισώνω\"