Διάλεκτος: Γιαννιώτικα - Λέξη: χασίλι

χασίλι

Διάλεκτος: Γιαννιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Ιωάννινα

Μετάφραση

οικόπεδο εντός οικισμού

Επεξήγηση

συνήθως οριοθετημένο με ξερολίθια