Διάλεκτος: Γιαννιώτικα - Λέξη: κπαρ

κπαρ

Διάλεκτος: Γιαννιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Ιωάννινα

Μετάφραση

μικρός κήπος

Επεξήγηση

πιο καθαρά λέγεται κηπάρι, λέγεται και ακούγεται ως 'κπαρ. Πληθυντικός: κπάρια