Διάλεκτος: Γιαννιώτικα - Λέξη: μπαΐλντσα

μπαΐλντσα

Διάλεκτος: Γιαννιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Ιωάννινα

Μετάφραση

αγανάκτησα

Επεξήγηση

μπαΐλντ(ι)σα