Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: ιντσάνους

ιντσάνους

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

άνθρωπος

Επεξήγηση

Πληθ. ιντσάν.