Διάλεκτος: Γιαννιώτικα - Λέξη: σίκλο

σίκλο

Διάλεκτος: Γιαννιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Ιωάννινα

Μετάφραση

κουβάς