Διάλεκτος: Γιαννιώτικα - Λέξη: αρχίνκα

αρχίνκα

Διάλεκτος: Γιαννιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Ιωάννινα

Μετάφραση

άρχισα

Επεξήγηση

αρχίνκει του έργου;