Διάλεκτος: Γιαννιώτικα - Λέξη: παχπάν

παχπάν

Διάλεκτος: Γιαννιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Ιωάννινα

Μετάφραση

από πάνω

Επεξήγηση

πήγαμαν \'παχπάν