Διάλεκτος: Γιαννιώτικα - Λέξη: αρέντα

αρέντα

Διάλεκτος: Γιαννιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Ιωάννινα

Μετάφραση

γρήγορα

Επεξήγηση

γκαντήφκα αρέντα ζμπλατία