Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: Ζιμμιάτς

Ζιμμιάτς

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

Ο παλιουριώτης [ο καταγόμενος από την Παλιουριά]