Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: λάκσι

λάκσι

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

έφυγε

Επεξήγηση

λάκσι σια κατ. [έφυγε προς τα κάτω]