Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: μπαλντούζα

μπαλντούζα

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

κουνιάδα

Επεξήγηση

το ού δεν προφέρεται, είναι μπαλντζα σαν να τονίζεται στο τ.