Διάλεκτος: αργκώ - Λέξη: Ματσούρι

Ματσούρι

Διάλεκτος: αργκώ / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Στην πιάτσα

Μετάφραση

η ωριμη γυναίκα, μιλφ

Επεξήγηση

από το αγγλικό mature