Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: χυνιάμα

χυνιάμα

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

θυμίαμα