Διάλεκτος: Καππαδοκικά - Λέξη: λερά

λερά

Διάλεκτος: Καππαδοκικά / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

νερά

Επεξήγηση

λερό = νερό