Διάλεκτος: Καππαδοκικά

Καππαδοκικά

Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία

Τόπος που μιλείται:

Σχόλια:

Σήμερα δεν πιστεύω οτι ομιλείται. Πρό της Μικρασιατική καταστροφής, την μιλούσαν στα 85-90 χωριά της Καππαδοκίας. Είχε πάρα πολλές τούρκικες λέξεις, και σε αρκετά χωριά μιλούσαν τελείως την τουρκική. Ήσαν δηλαδή τουρκόφωνοι. Υπήρχαν όμως και 4-5 χωριά που μιλούσαν καθαρά την ελληνική,όπως η Σινασός, τα Φάρασα, το Μιστί, η Τζαλέλα, τα Ποτάμια. Στη Σινασό μάλιστα πήγαιναν παιδιά από τα γύρω χωριά για τα Σχολεία της, όπου μάθαιναν την Ελληνική με δασκάλους και δασκάλες κυρίως από την Αθήνα. Την ονόμασαν δε , Εστία ελληνικής Αναγέννησης στην Ανατολή.