Διάλεκτος: Καππαδοκικά - Λέξη: ιτα

ιτα

Διάλεκτος: Καππαδοκικά / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

αυτό

Επεξήγηση

σε όλα τα γένη