Διάλεκτος: Καππαδοκικά - Λέξη: μπαγιρντίζου

μπαγιρντίζου

Διάλεκτος: Καππαδοκικά / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

μαλώνω