Διάλεκτος: Καππαδοκικά - Λέξη: μουλωνου

μουλωνου

Διάλεκτος: Καππαδοκικά / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

κρυβω