Διάλεκτος: Καππαδοκικά - Λέξη: παρεμη

παρεμη

Διάλεκτος: Καππαδοκικά / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

γυρισε

Επεξήγηση

παραμνισκου - να παραμω