Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: βάια

βάια

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

μαμμή

Επεξήγηση

Λέγεται και εμπέ (τουρκ. ebe).