Διάλεκτος: Καππαδοκικά - Λέξη: βαντζελιού οβγό

βαντζελιού οβγό

Διάλεκτος: Καππαδοκικά / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

αυγό Πασχα