Διάλεκτος: Καππαδοκικά - Λέξη: ναιτσις

ναιτσις

Διάλεκτος: Καππαδοκικά / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

γυναίκες

Επεξήγηση

ναικα - γυναίκα