Διάλεκτος: Καππαδοκικά - Λέξη: ραναου

ραναου

Διάλεκτος: Καππαδοκικά / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

βλέπω