Διάλεκτος: Καππαδοκικά - Λέξη: κιοπεκ

κιοπεκ

Διάλεκτος: Καππαδοκικά / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

σκυλί