Διάλεκτος: Καππαδοκικά - Λέξη: χτήνου

χτήνου

Διάλεκτος: Καππαδοκικά / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

ζώο