Διάλεκτος: Καππαδοκικά - Λέξη: Χιογος

Χιογος

Διάλεκτος: Καππαδοκικά / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

Θεος