Διάλεκτος: Καππαδοκικά - Λέξη: φσάχα

φσάχα

Διάλεκτος: Καππαδοκικά / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

παιδιά

Επεξήγηση

ενικός φσαχ