Διάλεκτος: Καππαδοκικά - Λέξη: ζορλού

ζορλού

Διάλεκτος: Καππαδοκικά / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

όμορφο