Διάλεκτος: Καππαδοκικά - Λέξη: γλτσι

γλτσι

Διάλεκτος: Καππαδοκικά / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

γλυκό

Επεξήγηση

γλτσι φαί