Διάλεκτος: Καππαδοκικά - Λέξη: φκον

φκον

Διάλεκτος: Καππαδοκικά / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

σωρός

Επεξήγηση

μικρός σωρός