Διάλεκτος: Καππαδοκικά - Λέξη: αραιζου

αραιζου

Διάλεκτος: Καππαδοκικά / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

ψαχνω

Σχόλια

αραϊζου (με διαλυτικά)