Διάλεκτος: Καππαδοκικά - Λέξη: κρεβου

κρεβου

Διάλεκτος: Καππαδοκικά / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

θέλω